Elfelejtett jelszó
Kérjük adja meg e-mail címét. Majd az e-mailben kapott linkre kattintva megadhatja új jelszavát.
Archívum
Címkék

Az OTEI-nek kulcsszerepe van a szakma pozitív megítélésében!

horvath-jozsef-portrefoto-001.jpg

Horváth József, az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület újra megválasztott elnöke és az új elnökség tagjai nem kevesebbet tűztek ki célul 2015-ben, mint a temetkezés egészét érintő reform megvalósítását. Ennek tükrében az eltelt időszak eredményeiről, kihívásairól adott évértékelő interjújában az OTEI elnöke a szakma egységének megerősítését tartja az egyik legfontosabb célkitűzésnek. Véleménye szerint folytatni kell a szisztematikus építkezést a tagság, a döntéshozók és a sajtó irányába! A 2017-es év egyik nagy kihívásának tartja, hogy sikerül-e a szakma közös céljainak érdekében az egyéni érdekeken felül emelkedni. Meggyőződése, hogy a különutas politika csak a megosztottságot erősíti! Ez a kegyeleti élet színvonalbeli csökkenéséhez, végső soron a magyar temetkezés reformjainak bukásához vezethet. Ezt mindenképpen el kell kerülni! Az interjút Kerekes Sándor, az otei.hu újságírója készítette.

Otei.hu: Egy szervezetről sokat elárul betöltött társadalmi státusza, erre ön külön rámutatott a beszélgetésünk kezdetén. Milyen "kondiban" van a 46 éves OTEI?

Horváth József: Úgy gondolom, hogy hosszú évtizedek tetszhalott állapota után az újjászületés és a megerősödés fázisában van. Egyértelműen nőtt a szervezet lobbi-tevékenységének súlya, illetve sokkal több szakmai programban tölt be meghatározó szerepet. 2015 őszén, például a temetkezési szervezetek egységesen álltak ki az OTEI kezdeményezte Etikai kódex mellett, és írták alá az Esztergomban megrendezett „Állam, Egyház, Temetkezés” szakmai konferencián. A szakma egységes fellépésére idén is volt jó példa. Szívesen adtuk támogatásunkat a Magyar Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete égisze alatt megrendezett debreceni konferenciához és a kapcsolódó sírásó versenyhez is. Ugyanez a szándék nyilvánult meg a V4 támogatásával 2016 novemberében a szlovákiai Trencsénben megrendezett szakmai konferencián és kelet-európai sírásó versenyen is. Az érdekérvényesítésünk is határozottan javult. Korábban gyakran előfordult, hogy a jogszabály változások során nem sikerült azonos elvek és célok mentén véleményünket megküldeni a jogszabályt előkészítő Belügyminisztériumnak.  Az OTEI elnökségének az elmúlt időszakban végzett kitartó munkája azonban itt is meghozta a gyümölcsét! Az egyesületünk, illetve a regionális szervezetek folyamatosan egyeztettek a várható változásokról, így minden releváns szakmai véleménynek hangot tudtunk adni a Temetkezési törvényhez kapcsolódó kormányrendelet változásához.
A tanulság számomra az, hogy az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület szakmai szempontból nem kerülhető meg. Az OTEI egyedül képes arra az ernyőszerepre, hogy begyűjtse az észrevételeket és megfelelő módon tálalja. Ha nem tesszük, nem vállaljuk fel ezt a szakmai koordináló szerepet, akkor végrehajthatatlan jogszabályok születnek. Megjegyzem, hogy jó úton haladunk a MATESZSZ-szel (Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete) történő kapcsolat elmélyítésében. Remélem, hogy nem ismétlődik meg az a korábbi helyzet, amikor csak az OTEI nyújtotta a „segítő kezét” és a MATESZSZ oldaláról ezt nem minden esetben viszonozták.

Otei.hu: Az OTEI megtalálta-e a hangot a sajtón keresztül a lakosság irányába? Milyen volt a fogadtatás, a visszhang?

Horváth József: Az OTEI az elmúlt időszakban az elnökség által meghatározottak szerint egyre nagyobb hangsúlyt fektetett a kommunikációra, a médiaaktivitásra. A média szerepléseinkben végre sikerült áttörést elérni, mert a halogatás helyett a proaktivitás kerekedett felül. Igaz, még mindig találkozhatunk negatív hírekkel, de többségében pozitív híranyagok jelentek meg rólunk fontos, véleményformáló médiumokban. Ennek óriási a jelentősége a nyilvánosságra gyakorolt hatásában. A pozitív üzenetek és a szakmai mondanivalók helyes tolmácsolását továbbra is szeretnénk folytatni a fajsúlyos print, elektronikus és online felületeken egyaránt. Nagy lehetőséget látok az ún. social médiában is, ezért arra kell törekedni, hogy a honlapunk mellett a közösségi oldalakon is minél több jó üzenettel rendelkező tartalom jelenjen meg a szakmáról. Csak a legutóbbi V4-es trencséni sírásó versenyről készült és a magyar sikert előtérbe helyező kisfilmet több mint hétezer ember nézte meg!

Otei.hu: Magyarország legrégebbi, folyamatosan működő temetkezési szakmai szervezetének megújulási stratégiájában többek között azt is megfogalmazták, hogy a szektor kifehérítése érdekében változtatni kell a számlázási gyakorlaton. Ennek is köszönhető, hogy a kormány módosította a rendeletet? Mit hozhat ez a tagság számára?

Horváth József: Természetesen évek óta szorgalmazzuk ilyen kontextusban is elképzeléseinket. Úgy gondolom, hogy a jelzésünk most találkozott a jogalkotók szándékával. Szerintem a jogszabályok mentén működő tagok számára ez a módosítás új dolgot nem jelent, mert ők eddig is tételes számlát állítottak ki. Ugyanakkor lesznek olyanok, akiknek egyértelműen többlet terhet jelent. Nekik viszont meg kell érteniük, hogy ez a többlet adminisztráció egyértelműen tisztítani fogja a piacot! Remélem, hogy ezt a szándékot az illetékes kormányhivatalok és a NAV ellenőrzése támogatni fogja, mert csak így érhető el, hogy a megrendelők valóban azt a szolgáltatást kapják, amit megrendeltek. Így nem válnak kiszolgáltatottá, mint eddig, ha a temetkezési szolgáltatók tevékenységükről csak részben adtak számlát.

Otei.hu: Az új rendelet eredményezheti-e, hogy a törvényesen működő vállalkozások mellett az eddig tisztességtelenül tevékenykedő piaci szereplők harapófogóba kerüljenek? Milyen további lépéseket tart szükségesnek a törvényes működés feltételeinek minél jobb teljesítése érdekében?

Horváth József: Ha ebből az irányból közelítem meg, akkor igen. De egyértelműen ez az érdeke a tisztességesen működő temetkezési szolgáltatóknak, illetve az állampolgároknak is. Természetesen ez csak akkor sikerülhet, ha a NAV ezt ellenőrzi, valamint a kormányhivatalok is hathatósan elősegítik, hogy a zugvállalkozások ne tudják kijátszani a bürokrácia tehetetlenségét. A tisztességes működést fogja még segíteni a 2019. július 1-vel a temetkezési szolgáltatókra és vezető tisztségviselőire vonatkozó országos nyilvántartási kötelezettség, mely alapján az addig csak a törvényes működést folytató vállalkozások működhetnek tovább.

Otei.hu: A szervezet hetedik elnökeként megfogalmazta, hogy az OTEI önzetlen és áldozatkész munkájára soha nem volt még annyira szükség, mint most. Miben igényli a tagság az elnökség segítségét? Mi a tapasztalata? Tudna néhány konkrét példát mondani?

Horváth József: A jogszabályok egységes értelmezését és ahhoz kapcsolódó dokumentációs hátteret igénylik a tagok.  Ehhez megadjuk a segítséget, mint eddig is. A honlapunk médiatárában már olvasható és letölthető a legújabb kormányrendelet szövege, illetve a tagságnak külön megküldtük elektronikus formában is. Amennyiben pedig szükséges lesz, akkor több platformon, akár egyénileg, akár konferencián is értelmezhetjük a jogszabályok azon részét, mely problémát okoz a tagságnak.

Otei.hu: Ennek tükrében mit vár 2017-től? Melyek azok a kihívások, amelyekre a testületnek mindenképpen válaszokat és megoldásokat kell keresnie?

Horváth József: A 2017. január 1-vel életbe lépő kormányrendelet változás reményeim szerint átrendezi a szakmai piacot.  Ennek megfelelően az Etikai Bizottságnak és az Elnökségnek is több lesz a feladata. Azt is folyamatosan kommunikálni kell majd, hogy a szakmai szervezetek csak azokat a társaságokat ajánlják a lakosságnak, akik betartják a jogszabályokat és azok mentén működnek. A szakma megtisztulása biztosan nem lesz zökkenő-és problémamentes, ezért a tagságnak még jobban össze kell fognia, és az időközben felmerülő kihívásokra pedig közösen kell megadnunk a választ. Ezúton is szeretném megköszönni az elnökség tagjainak és tagságnak az áldozatos munkáját. Bízom benne, hogy jövőre is jó csapatjátékkal sikerül az OTEI-nek egy hasonlóan erős pozíciót felmutatnia.