Elfelejtett jelszó
Kérjük adja meg e-mail címét. Majd az e-mailben kapott linkre kattintva megadhatja új jelszavát.
Archívum
Címkék
2023. június 01.

Beszámoló és tisztújító közgyűlést tartott az OTEI 2023. május 23-án Vecsésen

otei-kzgyules.jpg

A beszámolóban – amelyet Puskás Béla elnök tartott – elhangzott, hogy:
Az egyesületünk ebben az évben is az alapszabályban és a munkatervben lefektetett céloknaki megfelelően végezte munkáját. Az OTEI szervezeti élete (elnökségi ülések, taggyűlés stb.) folyamatosan biztosított volt.

Az OTEI életében meghatározó esemény volt a FIAT-IFTA Budapesti konferenciája. A rendezvény lebonyolítására egy operatív csoportot hoztunk létre, amely a szervezés és a lebonyolítás során is kiváló munkát végzett.
A magyar temetkezési számára komoly szakmai elismerést jelentet az, hogy a FIAT IFTA nemzetközi szervezet 2022-es évi ülését június 15-17 között Budapesten tartotta.A temetkezési szakma világszervezete,
a FIAT IFTA1970-ben alakult Monacóban. Az egyesület tagjai országos temetkezési egyesületek, temetkezési vállalkozók és temetkezési kellékeket gyártó vállalatok.

Tagjai minden évben találkoznak legalább egyszer – mindig más városban - azzal a céllal, hogy az éves közgyűlés megtartása mellett szakmai konferenciát tartsanak, ahol aktuális témák kerülnek megvitatásra.
Ezek a konferenciák nagyon fontos fórumai a szakmai tapasztalatcserének. Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület (OTEI), - melyet elődeink 1971-ben  alapítottak - ma Magyarország meghatározó
szakmai szervezete, mely átfogja a hazaitemetkezési szakmát beleértve a temetkezési vállalatokon kívül a hazai kellékgyártó cégeket is. Az OTEI 2010-ben lett a FIAT IFTA nemzeti tagja (National Member). Ez azt
jelenti, hogy szervezetünk képviseli a magyarországi temetkezési szakmát a világszervezetben.

Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület 2020-ban megpályázta a FIAT IFTA 2022. évi éves konferenciájának rendezés jogát, és több világváros ellenében sikeresen elnyerte azt. Kelet-Európában nem volt
még ilyen rendezvény, így Budapest és az OTEI most először debütált házigazdaként, vendégül látva az öt kontinens meghatározó temetkezési és az ezzel összefüggő háttéripari cégeit. A FIAT IFTA soros elnöke,
a lengyelországi Marek Cichewicz úr hazánk iránti szeretetét és a szakmai vezetésünk iránti bizalmát is kifejezte, amikor latba vetve pozícióját a magyarországi egyesület, az OTEI pályázatát jelölte meg
nyertesnek, külön kiemelve a pályázat innovatív jellegét.

A nemzetközi rendezvény lehetőséget biztosított arra, hogy megismerjük egymás szakmáját és megvitassuk kérdéseinket, tapasztalatainkat. A háromnapos nemzetközi rendezvényen - melyet egy szakmai kiállítás kísért - lehetőség
volt arra is, hogy a magyar temetkezési szakemberek is részt vegyenek, sőt számukra 2022. június 17- re egy magyar konferencia napot szerveztünk. A rendezvény házigazdája az OTEI volt, de partnerként és társzervezőként bevonta a
temetkezési szakma többi egyesületét is.

Az OTEI tevékenységének meghatározó részét képezte ebben az évben is a jogszabály változásokkal kapcsolatos észrevételek, javaslatok megtétele, más szakmai szervezetek közötti folyamatos egyeztetés.
Mint ismeretes a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a végrehajtására kiadott 145/1999.(X.1.) kormányrendeletet jelentősen  2013. szeptember 9-én több módosította a parlament.
A törvény és a kormányrendelet az elmúlt 23 évben olyan sokszor kerültmódosításra, hogy véleményünk szerint azokat vissza kellene vonni és mindkettőt átdolgozott formában újra kiadni.

Várhatóan 2023-ban az alábbi témákban várható változás:

- Szociális temetés kivezetése a jogszabályok közül,
- Hagyatéki eljárás során számlaadási kényszer,
- Külföldön elhunyt magyar állampolgár hamvasztási engedélye,
- Urna kiadás szigorítása,
- eHVB bevezetése

A Felügyelő Bizottság beszámolóját Dorogi János elnök ismertette. A beszámolókat a közgyűlés egyhangúan fogadta el. Az elmúlt hónapokban elindult a temetkezési szakma egységesítése érdekében egyfajta
konzultáció a szakmai szervezetek között. Erről Dr. Gerencsér Balázs beszélt.

Először a temetkezési szakmát érintő kihívásokat sorolta fel:

 Kormányzati törekvések, párbeszéd a kormányzattal (pl.: GVH ügy)
 Szakmai szervezetek egységesítése (MATESZ különállása)
 A szakma társadalmi megítélése (nem ismerik el a szolgáltatásunk értékét)
 A temetésformák átalakulása (hamvasztások, urna hazavitel ugrásszerű növekedése)
 Gazdasági problémák (válság, infláció, bevétel csökkenés stb.)
 Temetőüzemeltetés finanszírozásának hiánya (mindent a lakosság fizet meg)
 Generációváltás kezelése

A szakmai szervezetek közötti tárgyalásokon öt szervezet képviselői vettek részt.

Eddig három találkozóra került sor:

1. Miskolc, 2022. november 16.
2. Vecsés I. 2022. december 7.
3. Vecsés II. 2023. január 25.

Résztvevők:

1. OTEI (Puskás Béla, Gerencsér Balázs, Dobos János)
2. MATESZ (Palkovics Kata, Novák Gergely)
3. A Magyar Temetkezési Kellékgyártók Egyesülete (Balogh Károly, Gordos Tamás)
4. Magyarországi Krematóriumok Országos Szövetsége (Tóth Zoltán, Tóth Diána)
5. A Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete (Varga József, Varga György)

A tárgyalásokat követően formális szervezet nem jött létre. Az utolsó találkozón az a döntés született, hogy az egyeztetéseket júniusra halasztjuk. A halasztás lehetőséget teremtett a résztvevőknek saját egyesületeik tagjainak tájékoztatására.
A résztvevők szerették volna, jelezni további tárgyalási szándékukat ezért un. „alapítói szándéknyilatkozat” született 2023. január 25-én. A résztvevők számára továbbra is fontos cél a szakma egységesítése, egységes fellépés a
kormányzat és a sajtó felé, közös rendezvények szervezés, esetleg új szervezet kialakítása.

A tárgyalások során egyértelműen fogalmazódtak meg az OTEI érdekei:

- 1971 óta erős identitású szervezetként működünk,
- MATESZ-en kívül mindenki tag, vagy társult tag,
- Saját vagyon, honlap, újság megtartása,
- Bármilyen változás, változtatás során maradéktalanul érvényesíteni kell a tagság érdekeit.

Az új elnökség feladata, hogy folytassa tárgyalásokat a fenti célok és érdekek mentén.
A közgyűlés legfontosabb feladata új elnökség megválasztása volt. A választások előtt Puskás Béla elnök bejelentette, hogy lemond elnöki tisztségéről.(megbízatása még 2 évig szólt).
A közgyűlésnek elnököt, 6 fő elnökségi tagot, 3 fő Felügyelő Bizottsági tagot kellett választani és meg kellett erősíteni szavazatukkal a társ egyesületek által delegált személyeket. Közgyűlés úgy döntött, hogy elnököt és 6 fő elnökségi tagot titkos
szavazással választja meg. Nyílt szavazással választ Felügyelő Bizottságot és erősíti meg elnökségi tagságukba a társ egyesület által delegált személyeket.

A választások eredménye:

Elnök: Dr. Gerencsér Balázs
Elnökségi tagok: Harsányi Andrea, Nyakas-Barna Orsolya, ifj. Dobos János, Józsa István, Kőhegyi Csaba, Varga György.
A társ szervezetek által delegált elnökségi tagok: Varga József, Balogh Károly, Nagy Gábor, Antal Ferenc, Tankó Zoltán, Puskás Béla
Felügyelő Bizottság tagjai: Elnök: Pénzes Tibor, Vadász-Király Edit, Majoros Iván
Az elnökség három alelnököt választott: Harsányi Andrea, Balogh Károly, Ifj. Dobos János.

A közgyűlés Dr. Gerencsér Balázs elnök javaslatára tiszteletbeli elnökké választotta Puskás Bélát.