Elfelejtett jelszó
Kérjük adja meg e-mail címét. Majd az e-mailben kapott linkre kattintva megadhatja új jelszavát.

Elnökség, tisztségviselők

A szervezet vezető tisztségviselői

Horváth József OTEI
Horváth József
elnök
Balogh Károly OTEI
Balogh Károly
alelnök
Dr. Ladocsy Géza OTEI
Dr. Ladocsy Géza
alelnök
Dr. Gerencsér Balázs OTEI
Dr. Gerencsér Balázs
elnökségi tag
Józsa István OTEI
Józsa István
elnökségi tag
Kari Irén OTEI
Kari Irén
elnökségi tag
Marján Tibor OTEI
Marján Tibor
elnökségi tag
Nagy Gábor OTEI
Nagy Gábor
elnökségi tag
Puskás Béla OTEI
Puskás Béla
elnökségi tag
Pölczman Árpád OTEI
Pölczman Árpád
elnökségi tag
Szurgyi Barnabás OTEI
Szurgyi Barnabás
elnökségi tag
Tóth Zoltán OTEI
Tóth Zoltán
elnökségi tag
Varga József OTEI
Varga József
elnökségi tag
Dorogi János OTEI
Dorogi János
Ellenörző Bizottság elnöke
Nebehaj Barbara OTEI
Nebehaj Barbara
titkár
Kardos László OTEI
Kardos László
szakmai tanácsadó
Kerekes Sándor OTEI
Kerekes Sándor
média tanácsadó

Társult egyesületek

Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület társult (OTEI) tagjai:

A Magyar Temetkezési Kellékgyártók Egyesülete (MATEK)

A Magyar Temetkezési Kellékgyártók egyesülete 2006-ban jött létre azzal a céllal, hogy a magyarországi temetkezési piac hazai szereplőit, gyártókat és forgalmazókat képviselje a belföldi és az export piacokon. A szakma érdekeit szem előtt tartva képviselik álláspontjukat a politikai döntéshozók, illetve törvényalkotók előtt. Az egyesület célul tűzte ki, hogy a tagvállalatok évről évre növelni tudják versenyképességüket, képesek legyenek egyre több terméket értékesíteni a külföldi piacokon és a minőség növelésével hozzájáruljanak a hazai temetkezési kultúrához.
A Magyar Temetkezési Kellékgyártók Egyesület (MATEK) elnöke: Balogh Károly
web: funeralhungary.com

A Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete (MATEFE)

A Magyarországi Krematóriumok Szövetsége (KREMAT)

Az egyesület története

Magyarországon az OTEI az elsők között teremtett képviseletet a temetkezési szakmának. Az 1971-ben alakult szervezethez magalakulása óta számos egyesület csatlakozott, erősítve ezzel a főcélkitűzést: a magyar temetkezési szakma hatékony érdekképviselete egyéni és szervezeti szinten egyaránt. Dinamikusan bővülő tagságunk tevékenységi körébe elsősorban a temetkezési szolgáltatások, temetkezési kellékek gyártása, krematóriumok üzemeltetése tartozik.

OTEI elnökök listája:

1971 - 1975: Czitron Lajos
1976 - 1983: Szeili Dezső
1983 - 1990: Balázs Attila
1990 - 1996: Kónya Ferenc
1996 - 2000: Ladányi Jenő
2000 - 2010: Simóka Kálmánné
2010 - Horváth József

Nemzetközi kapcsolatok

FIAT-IFTA, a temetkezési világszervezet

Az OTEI az ENSZ által akkreditált nemzetközi világszervezet, a FIAT-IFTA nemzeti tagja. Egyesületünk képviseli Magyarországot a szervezet legfőbb döntéshozó tanácsában, az International Council of Directors-ban (ICD), ezen keresztül aktív és befolyásos részese a nemzetközi szakmai döntéshozatalnak.

Az OTEI delegáltja az ICD meetingeken és egyben a nemzetközi kapcsolatok felelőse az OTEI-ben Balogh Károly alelnök.

A FIAT-IFTA története:
A világszervezet megalapításának ötlete 1969-ben született meg Párizsban. Alapítói André F. Chatillon, Robert Lepine és Jacques Marette. A szervezetet angol és francia nyelven: Fédération Internationale des Associations de Thanatologues (FIAT) - International Federation of Thanatologists Associations (IFTA) néven jegyezték be 1970 április 24-én Monacoban. Első elnöke André Chatillon volt.

A szervezet eredeti célja az volt, hogy elterjessze és népszerűsítse az elhunytak testének professzonális ápolását thanatológiai és balzsamozási eljárással. A FIAT-IFTA 1988-ban váltott mai formájára, egy az egész világra kiterjedő temetkezési világszervezetre. A szervezet két évente választja meg elnökét, ismétlődésre nincs lehetőség. Aktív elnök: Mr. Marc Poirier, Kanada (2014-2016). Alelnökei: Mrs. Teresa Saavedra (Bolívia), Mr. Akinori Matsui (Japan), Mr. Marek Cichewicz (Lengyelország).

A FIAT-IFTA célja, hogy a világban található különféle temetkezési szokásokat, temetői kultúrát feltárja, miközben nemzetközi standard-eket igyekszik felállítani a világban és erről folyamatosan tájékoztatja az ENSZ illetékes alszervezeteit. Álláspontot fogalmaz meg, amennyiben az egyes tagországokban nyilvánvaló törvénysértés jut a tudomására, és ezekről tájékoztatja a szakbizottságokat és az adott ország illetékes minisztériumát (További információk a www.thanos.org honlapon találhatóak).

Visegrádi négyek temetkezési szervezet

Az OTEI kezdeményezésére 2011-ben alakult meg a négy visegrádi ország (V4): Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia részvételével. A tömörülés célja, hogy a hasonló kulturális, gazdasági és történelmi háttérrel rendelkező tagországok megvitassák a temetkezés területén található azonosságokat, eltéréseket, lehetőségeket és kapcsolódási pontokat. Fontos feladat a temetkezési anomáliák csökkentése a szervezeten belül, a törvénykezési folyamatban való szaktanácsadói részvétel az illetékes minisztériumokkal karöltve. A V4 szövetség potenciálját növeli, hogy a formációt önállóan, mint Közép-Európa képviseletét is elismeri a FIAT-IFTA nemzetközi temetkezési szervezet, a lengyelek V4-es képviseletét pedig Marek Cichewicz, a FIAT-IFTA alelnöke látja el.

A szervezet 20114-es Trencséni konferenciáján a tagországok mellett az Európai Temetkezési Egyesület, az EFFS is képviseltette magát. Valamennyi tagország képviselői bemutatták az országukban lévő fontosabb temetkezéssel összefüggő problémákat, a jogi hátteret illetve a fejlődés lehetséges irányait.