Elfelejtett jelszó
Kérjük adja meg e-mail címét. Majd az e-mailben kapott linkre kattintva megadhatja új jelszavát.

Elnökség, tisztségviselők

A szervezet vezető tisztségviselői

Dr. Gerencsér Balázs OTEI
Dr. Gerencsér Balázs
elnök
Puskás Béla OTEI
Puskás Béla
OTEI tiszteletbeli elnöke
Harsányi Andrea OTEI
Harsányi Andrea
alelnök
ifj. Dobos János OTEI
ifj. Dobos János
alelnök
Balogh Károly OTEI
Balogh Károly
alelnök
Nyakas-Barna Orsolya OTEI
Nyakas-Barna Orsolya
elnökségi tag
Antal Ferenc OTEI
Antal Ferenc
elnökségi tag
Józsa István OTEI
Józsa István
elnökségi tag
Kőhegyi Csaba Attila OTEI
Kőhegyi Csaba Attila
elnökségi tag
Nagy Gábor OTEI
Nagy Gábor
elnökségi tag
Tankó Zoltán OTEI
Tankó Zoltán
elnökségi tag
Varga György OTEI
Varga György
elnökségi tag
Varga József OTEI
Varga József
elnökségi tag
Pénzes Tibor Csaba OTEI
Pénzes Tibor Csaba
a Felügyelő Bizottság elnöke
Nemrava Nóra OTEI
Nemrava Nóra
titkár

Akikre emlékezünk

A szervezet vezető tisztségviselői

Dr. Ladotsy Géza OTEI
Dr. Ladotsy Géza
OTEI tiszteletbeli elnöke
Horváth József OTEI
Horváth József
elnök (2010-2020)
Pölczmanné Dunavári Anikó OTEI
Pölczmanné Dunavári Anikó
MANTEX ügyvezető igazgató
Kardos László OTEI
Kardos László
kegyeleti szakértő
Ladányi Jenő OTEI
Ladányi Jenő
OTEI elnök (1983-2000)
Siklósi Vilmos OTEI
Siklósi Vilmos
elnökségi tag (2002 - 2010)
Tóth István OTEI
Tóth István
Dél-dunántúli Temetkezési Egyesület elnökségi tag

Társult egyesületek

Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület társult (OTEI) tagjai:

A Magyar Temetkezési Kellékgyártók Egyesülete (MATEK)

A Magyar Temetkezési Kellékgyártók egyesülete 2006-ban jött létre azzal a céllal, hogy a magyarországi temetkezési piac hazai szereplőit, gyártókat és forgalmazókat képviselje a belföldi és az export piacokon. A szakma érdekeit szem előtt tartva képviselik álláspontjukat a politikai döntéshozók, illetve törvényalkotók előtt. Az egyesület célul tűzte ki, hogy a tagvállalatok évről évre növelni tudják versenyképességüket, képesek legyenek egyre több terméket értékesíteni a külföldi piacokon és a minőség növelésével hozzájáruljanak a hazai temetkezési kultúrához. A Magyar Temetkezési Kellékgyártók Egyesület (MATEK) meghatározó személyisége Balogh Károly.
web: funeralhungary.com

A Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete (MTFE)

Egyesületünk 1998. nyarán alakult, azzal a céllal, hogy a hazai temetőinkbe látogatók, ne csak úgy tekintsenek a temetőkre mint a sírok tömegére, hanem úgy is mint az emlékezés méltó kertjeire. Szép, egységes temetőket létrehozó hazai hagyományainkkal ma már csak néhány emléktemetőben találkozunk. Ezek általános állapota tükrözi és befolyásolja is napjaink viszonyulását az elmúláshoz. Míg korábban a halált az élet természetes részének tekintettük, az „elhunytak” emléke része volt a mindennapoknak, ma már inkább megtagadjuk, szinte tabu ez a téma. Ennek sok következménye van, többek között a temetők mellőzöttsége, elhanyagoltsága is. Hazai temetőinkbe lépve – ez alól csak néhány sírkertünk kivétel – kőbe fagyott hangulat fogad bennünket. Pedig ennek a képnek a megváltoztatásához rengeteg növényi alapanyag áll rendelkezésünkre. Már az egyesület létrehozásakor is szándékunkban állt, hogy a növények széles körű alkalmazási lehetőségét felhasználva és népszerűsítve, temetőinket, vagy annak egyes részeit emlékkertekké alakíthassuk.

„Új szakmai egyesület, ami részben új, hiszen van múltja is.”

Az elmúlt években a temetkezési szakma számára a legnagyobb kihívást a jogszabály módosítás és az ezzel kapcsolatos érdekérvényesítő lobbi jelentette. A szakmai szervezetek közötti egyeztetések során egyértelműen látszott, hogy számos témakörben nem, vagy csak részlegesen sikerült egységes véleményt kialakítani, illetve az is előfordult, hogy az egyes szervezetek egyéni utat járva próbálták saját tagjaik érdekeit képviselni.

A szakmai egyeztetések egyik nagy tanulsága az volt, hogy míg a temetkezési szakmán belül önálló szervezettel rendelkező temetkezési kellékeket gyártók (MATEK), a krematóriumot üzemeltetők (KREMAT), illetve a temetkezési szolgáltatást ellátók (MATESZSZ) érdekeit a saját szakmai szervezetük határozottan képviselte, addig az állami, önkormányzati és egyházi kötelezettséget ellátó, temetőfenntartást és temetőüzemeltetést végző vállalkozások és szervezetek érdekeit nem képviselte egy szervezet sem kellőképen, így joggal merült fel az igény több vállalkozás részéről, hogy alakuljon meg egy olyan szakmai szervezet, amely ennek a hiánynak és elvárásnak eleget tesz.

Több szakmai egyeztetést követően vetődött fel az a lehetőség, hogy a Temetőkertészek és Fenntartók Egyesületének átalakításával valósuljon meg az új egyesület létrehozása. A gondolat kidolgozásra került, s elkészült egy szakmai anyag, amely az átalakítás célját és a jövőképet vázolta. Ezt a javaslatot a Temetőkertészek és Fenntartók Egyesületének 2013. május 29-én megtartott közgyűlésén a tagok elfogadták és megszavazásra került, hogy az addigi Egyesület új néven és új alapszabállyal alakuljon át Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesületévé.
web: https://mtfe.hu

További kegyeleti szervezetek:

Temetkezési Szolgáltatók Alföldi Szövetsége,

Temetkezési Szolgáltatók Közép-Magyarországi Szövetsége,

Dél-Dunántúli Temetkezési Egyesület,

Magyarországi Krematóriumok Országos Szövetsége

Az egyesület története

Magyarországon az OTEI az elsők között teremtett képviseletet a temetkezési szakmának. Az 1971-ben alakult szervezethez magalakulása óta számos egyesület csatlakozott, erősítve ezzel a főcélkitűzést: a magyar temetkezési szakma hatékony érdekképviselete egyéni és szervezeti szinten egyaránt. Dinamikusan bővülő tagságunk tevékenységi körébe elsősorban a temetkezési szolgáltatások, temetkezési kellékek gyártása, krematóriumok üzemeltetése tartozik.

OTEI elnökök listája:

1971 - 1975: Czitron Lajos
1976 - 1983: Szeili Dezső
1983 - 1990: Balázs Attila
1990 - 1996: Kónya Ferenc
1996 - 2000: Ladányi Jenő
2000 - 2010: Simóka Kálmánné
2010 - 2020: Horváth József
2021 - 2023: Puskás Béla
2023 -            dr. Gerencsér Balázs

Nemzetközi kapcsolatok

FIAT-IFTA, a temetkezési világszervezet

Az OTEI az ENSZ által akkreditált nemzetközi világszervezet, a FIAT-IFTA nemzeti tagja. Egyesületünk képviseli Magyarországot a szervezet legfőbb döntéshozó tanácsában, az International Council of Directors-ban (ICD), ezen keresztül aktív és befolyásos részese a nemzetközi szakmai döntéshozatalnak.

Az OTEI delegáltja az ICD meetingeken és egyben a nemzetközi kapcsolatok felelőse az OTEI-ben Balogh Károly alelnök.

A FIAT-IFTA története:
A világszervezet megalapításának ötlete 1969-ben született meg Párizsban. Alapítói André F. Chatillon, Robert Lepine és Jacques Marette. A szervezetet angol és francia nyelven: Fédération Internationale des Associations de Thanatologues (FIAT) - International Federation of Thanatologists Associations (IFTA) néven jegyezték be 1970 április 24-én Monacoban. Első elnöke André Chatillon volt.

A szervezet eredeti célja az volt, hogy elterjessze és népszerűsítse az elhunytak testének professzonális ápolását thanatológiai és balzsamozási eljárással. A FIAT-IFTA 1988-ban váltott mai formájára, egy az egész világra kiterjedő temetkezési világszervezetre. A szervezet két évente választja meg elnökét, ismétlődésre nincs lehetőség. Aktív elnök: Mr. Marc Poirier, Kanada (2014-2016). Alelnökei: Mrs. Teresa Saavedra (Bolívia), Mr. Akinori Matsui (Japan), Mr. Marek Cichewicz (Lengyelország).

A FIAT-IFTA célja, hogy a világban található különféle temetkezési szokásokat, temetői kultúrát feltárja, miközben nemzetközi standard-eket igyekszik felállítani a világban és erről folyamatosan tájékoztatja az ENSZ illetékes alszervezeteit. Álláspontot fogalmaz meg, amennyiben az egyes tagországokban nyilvánvaló törvénysértés jut a tudomására, és ezekről tájékoztatja a szakbizottságokat és az adott ország illetékes minisztériumát (További információk a www.thanos.org honlapon találhatóak).

Visegrádi négyek temetkezési szervezet

Az OTEI kezdeményezésére 2011-ben alakult meg a négy visegrádi ország (V4): Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia részvételével. A tömörülés célja, hogy a hasonló kulturális, gazdasági és történelmi háttérrel rendelkező tagországok megvitassák a temetkezés területén található azonosságokat, eltéréseket, lehetőségeket és kapcsolódási pontokat. Fontos feladat a temetkezési anomáliák csökkentése a szervezeten belül, a törvénykezési folyamatban való szaktanácsadói részvétel az illetékes minisztériumokkal karöltve. A V4 szövetség potenciálját növeli, hogy a formációt önállóan, mint Közép-Európa képviseletét is elismeri a FIAT-IFTA nemzetközi temetkezési szervezet, a lengyelek V4-es képviseletét pedig Marek Cichewicz, a FIAT-IFTA alelnöke látja el.

A szervezet 20114-es Trencséni konferenciáján a tagországok mellett az Európai Temetkezési Egyesület, az EFFS is képviseltette magát. Valamennyi tagország képviselői bemutatták az országukban lévő fontosabb temetkezéssel összefüggő problémákat, a jogi hátteret illetve a fejlődés lehetséges irányait.